Verkaveling gronden

Verkaveling van 2 bouwgronden voor open bebouwing.

Perceel 1 : 6,30 are
Perceel 2 : 6,10 are

gesloten bebouwing te koop